20 Φεβρουαρίου 2020: Η PD Neurotechnology ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι το πρώτο της προϊόν, PDMonitor®, έχει λάβει επίσημη έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων με αριθμό 2820003711929.

Το PDMonitor® είναι προϊόν με σήμανση CE, πιστοποιημένο ως ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας ΙΙα, σύμφωνα με την οδηγία περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων 93/42/ΕΟΚ και μπορεί πλέον να πωλείται ως ιατρικό προϊόν στην ελληνική αγορά.

 

EOF_logo