Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ»

 

Η εταιρεία PD Neurotechnology®  έλαβε ενίσχυση με τη μορφή voucher στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ»  που στόχο έχει την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ελλάδας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Το ποσό της ενίσχυσης ήταν 5.400 ευρώ και με το ποσό αυτό η εταιρεία προέβη στην απόκτηση ψηφιακών εργαλείων που βοήθησαν στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής της λειτουργίας.

 

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.