Περιφέρεια Ηπείρου
Προϋπολογισμός : 75.060€
Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Η Εταιρεία είναι πρωτοπόρος της Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α) νέων ιατροτεχνολογικών προϊόντων αιχμής που δίνουν διαγνωστικές λύσεις στους θεράποντες ιατρούς, και θα καταστούν καλύτερη την ποιότητα ζωής χιλιάδων ασθενών. Πιστοί και προσηλωμένοι σε αυτούς τους στόχους η Εταιρεία σκοπεύει μέσω του παρόντος έργου να ενδυναμώσει το τμήμα Ε&Α προσλαμβάνοντας το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό και δημιουργώντας τρεις νέες θέσεις εργασίας.

Η δημιουργία τριών νέων θέσεων εργασίας για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης εντός του προγράμματος που φυσικά θα συνεχίσουν και κατόπιν της λήξης του, από την ίδια θέση, να υπηρετούν το όραμα της εταιρείας. Η εταιρεία μας είναι μια εταιρεία εστιασμένη στην έρευνα και την καινοτομία, η ενδυνάμωση του προσωπικού μας με άτομα υψηλά τυπικά προσόντα και η συνεχιζόμενη προσπάθεια σε αυτούς τους στόχους που έχουμε θέσει είναι απόλυτα συνυφασμένη με την ίδια την υπόσταση και την ύπαρξη της εταιρείας μας.

Η επένδυση θα βοηθήσει την εταιρεία ώστε μακροπρόθεσμα να έχει νέα και καινοτόμα προϊόντα, καλύτερη οργάνωση, βελτιωμένο ποιοτικό έλεγχο, βελτιωμένες διαδικασίες παραγωγής , στην εύρεση βέλτιστων λύσεων για την παραγωγή και τα υλικά νέων προϊόντων και στην δημιουργία νέων λύσεων, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και αποδοτικότητα, και συνολικά θα συμβάλει με θετικό πρόσημο στους ρυθμούς ανάπτυξης της εταιρείας. Πέραν των όσων ήδη αναφέρθηκαν σε εταιρικό επίπεδο, η επένδυση θα συμβάλει στην προσέλκυση υψηλού επιπέδου προσωπικού και στην συγκράτηση του επιστημονικού προσωπικού στην περιφέρεια γεγονός που θα έχει αντίκτυπο και στην τοπική αγορά και οικονομία.