Από την έναρξη της πρόσφατης πανδημίας έχουν τεκμηριωθεί εκτενώς οι νευρολογικές εκδηλώσεις της Covid-19. Σε ό,τι αφορά τη νόσο του Πάρκινσον (PD) διερευνάται η υπόθεση κατά πόσον οι ασθενείς με PD διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να προσβληθούν από την Covid-19 ή να παρουσιάσουν δυσμενέστερη πρόγνωση μετά από λοίμωξη.

Ο επιπολασμός της Covid-19 μεταξύ των ασθενών με PD εκτιμάται περίπου στο 2%. Σημαντικά υψηλότερα είναι, ωστόσο, τα αντίστοιχα ποσοστά ασθενών με διαβήτη και ανοσοκατεσταλμένων ασθενών μεταξύ των ατόμων που προσβλήθηκαν από τον SARS-CoV-2, σύμφωνα με την τάση που καταγράφεται στον γενικό πληθυσμό.

Το ποσοστό νοσηλείας για την COVID-19 μεταξύ των ασθενών με PD ήταν 40%. Ωστόσο, η διάρκεια νοσηλείας (14 ημέρες), το ποσοστό εισαγωγών σε ΜΕΘ (4,7%), και η θνησιμότητα (25%), παρουσιάζουν συγκρίσιμη εικόνα μεταξύ των ασθενών με PD που νόσησαν με την Covid-19 και των νοσούντων με Covid-19 οι οποίοι δεν πάσχουν από PD, και φαίνεται ότι οι εν λόγω παράμετροι συνδέονται με άλλους, γνωστούς παράγοντες κινδύνου, όπως ο διαβήτης, η προχωρημένη ηλικία και η ανοσοκαταστολή.

Ενδιαφέρον προκαλεί η παρατήρηση ότι η ταχεία ανίχνευση της COVID-19 σε ασθενείς με PD φαίνεται ότι παρουσιάζει δυσκολίες, διότι οι συνήθεις κλινικές εκδηλώσεις της COVID-19, όπως η κόπωση, η ανοσμία, οι εξάψεις ή ο πόνος στα άκρα, αποτελούν επίσης μη κινητικά σημεία της PD.

Όμως η σημαντικότερη αλλαγή που παρατηρήθηκε κατά την πανδημία ήταν ο τρόπος παροχής υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στους ασθενείς με PD. Η εντολή «Μένουμε σπίτι» που δόθηκε για την προστασία του πληθυσμού από τον ιό, απέτρεψε επίσης τους ασθενείς από τη λήψη ιατρικής φροντίδας και την πρόσβαση σε κατάλληλες έγκαιρες παρεμβάσεις, γεγονός που επέφερε σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής των ασθενών με PD. Σε ορισμένες περιοχές οι εικονικές επισκέψεις μέσω σύγχρονης βιντεοδιάσκεψης αυξήθηκαν κατά 95% εν μέσω της πανδημίας.

Είναι σαφές ότι η πανδημία ανέδειξε και επιτάχυνε την ανάγκη για την αποτελεσματικότερη, ακριβέστερη και αντικειμενική κατ’ οίκον ψηφιακή παρακολούθηση των συμπτωμάτων της PD.

 

Βιβλιογραφικές αναφορές
1. Amr Ehab El-Qushayri, Reviews in Medical Virology, 2021 Jul 14;e2278.
2. Hainque E, Parkinsonism Relat Disord. 2020 Jun, 75():126-127.
3. Vikram Shivkumar, Parkinsonism Relat Disord, 2021 May, 86:97-100.
4. John Michael Templeton, J Parkinsons Dis 2021 Apr 13.